მთავარი / გერმანელი ექიმების ვიზიტი საქართველოში

გერმანიაში მოღვაწე მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექიმ-სპეციალისტები, პროფესორები ,,დოიჩეს დიაგნოსტიკუმის” ორგანიზებით საქართველოში, წამყვან კლინიკებში ოპერაციებს ატარებენ.

აღნიშნული მიმართულება საქართველოში 2024 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდება

contact us