მიმართულებები

 • ტელემედიცინა
  ტელემედიცინა

  ტელემედიცინა მოიაზრებს ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებს და სხვადასხვა სახის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით

  ტელერადიოლოგია
  ტელერადიოლოგია

  Ჩვენს დიაგნოსტიკურ ცენტრს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა ერთის მხრივ ითანამშრომლოს და ამავე დროს იყოს წარმომადგენლობა მთელს ამიერკავკასიის რეგიონში

  ლაბორატორია
  ლაბორატორია

  ლაბორატორიული კვლევის ხარისხი, ზუსტი დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.

ექიმები

0

კვალიფიციური კადრი

0

პაციენტი

0

სამუშაო საათები

0

ლაბორატორიული კვლევა

უკუკავშირი

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  I would like to thank the deutsches diagnosticum team for their help. Until now, I thought it was impossible to get quality medical services without thousands of unforeseen costs, but your clinic convinced me that there is a medical space in this country that I can confidently trust. Thank you to your German partners for their professionalism and empathy.
  Good luck.  

  Harold Thompson Harold Thompson
 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  I was really surprised by the flexible structure of your medical center. It is very easy to treat with you, everything takes place without unnecessary documentation, on the spot, without leaving the country. Thanks for that!  

  Marie Matthews Marie Matthews