როლანდ ლადურნი

როლანდ ლადურნი

პროფესორი, ზოგადი და ვისცერალური ქირურგიის სპეციალისტი,  ენდოკრინული და თიაქრის ქირურგიის სპეციალისტი.

გერმანია, მიუნხენი

გააზიარე