რადიოლოგიური კვლევები (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია) იგზავნება გერმანიაში, "დოიჩეს დიაგნოსტიკუმის" პარტნიორ რადიოლოგიურ ცენტრებში (DIE RADIOLOGIE, Augsburg Association of Radiological Centers). დარგის წამყვანი რადიოლოგები და ექიმ-სპეციალისტები აკეთებენ შეფასებებს და დასკვნებს, რომლებიც გერმანულ და ქართულ ენებზე ეგზავნება პაციენტს.

 • გულმკერდის ორგანოების რენტგენოგრაფია
 • გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • სახსრების რენტგენოგრაფია
 • სახსრების კომპიუტერული და მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია
 • რბილი ქსოვილების მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია
 • მუცლის ღრუს ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • თავის ტვინის მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფია
 • ხერხემლის სვეტის მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია
 • მცირე მენჯის ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • მცირე მენჯის ორგანოების მაგნიტურრეზონანსული ტომოგრაფია
 • კისრის ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • კისრის ორგანოების მაგნიტურრეზონანსული ტომოგრაფია

 

გააზიარე