• გლუკოზა
  • გლიკოზირებული ჰემოგლობინი HbA1c
  • ჰომა ინდექსი Homa Index
  • ინსულინი
  • კრეატინინი
  • GFR
  • შარდის საერთო ანალიზი
  • C პეპტიდი
  • საერთო ქოლესტეროლი
  • ტრიგლიცერიდები

გააზიარე