ლაბორატორიული, მორფოლოგიური კვლევები

მთავარი / ლაბორატორიული, მორფოლოგიური კვლევები

ლაბორატორიული და მორფოლოგიური კვლევების ჩატარების მიზნით ბიოლოგიური მასალები იგზავნება გერმანიაში, დოიჩეს დიაგნოსტიკუმის პარტნიორ ლაბორატორიებში (Centogene, Amedes, Laborkrone). დარგის წამყვანი სპეციალისტები აკეთებენ შეფასებებს, დასკვნებს, რომლებიც გერმანულ და ქართულ ენებზე ეგზავნება პაციენტს.

 

Search Icon

გააზიარე

contact us