• კალციუმი
  • ფოსფორი
  • ტუტე ფოსფატაზა
  • ვიტამინი D

გააზიარე