• ნატრიუმი-Na
  • კალიუმი-K
  • კალციუმი-Ca
  • ქლორიდი-Cl
  • მაგნიუმი-Mg
  • ფოსფორი-P

გააზიარე