• იმუნოგლობულინი A-IgA
  • იმუნოგლობულინი E-IgE
  • იმუნოგლობულინი M-IgM
  • იმუნოგლობულინი G-IgG
  • იმუნოგლობულინი D-IgD

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე