• ჰეპატიტი C (Anti-HCV)
  • ჰეპატიტი B (HBs antigen)
  • სიფილისი
  • ქლამიდია ტრაქომატის - IgG/IgM
  • ჰერპეს ვირუსი ტიპი - 2 IgM/IgG
  • ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი (HIV) ტიპი I/II ანტისხეულები
  • სიფილისი

გააზიარე